Thomas Jukes.jpg

Name: Thomas Jukes

Age: 9 Years

Height: 137cm

Clothes Size: 9-10

Hair Colour: Blonde

Eye Colour: Hazel